Bijles in de vakantie

De vakantie is een periode waarin we de mogelijkheid hebben om achterstanden weg te werken en extra aandacht te besteden aan het schoolwerk. Helaas verkiezen veel jongeren tijdens de vakantie liever om niets voor school te doen. Hoe zorg je ervoor dat de leermotivatie van je kind niet afneemt?

Leermotivatie tieners

Als ouder kan het een grote uitdaging zijn om je tiener te motiveren om na de vakantie weer voorbereid te starten. Hoewel het stimuleren van activiteiten tijdens de vakantie een positieve invloed kan hebben op het welzijn van tieners, is de keerzijde dat ze hun achterstanden mogelijk niet wegwerken en de leermotivatie na de vakantie snel kan afnemen.

Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen ontspanning en voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Hier zijn enkele tips om je tiener te helpen gemotiveerd te blijven:

 1. Bespreek samen het belang van een goede voorbereiding na de vakantie.
 2. Stel realistische doelen en maak een haalbaar schema.
 3. Moedig actieve leermethoden aan, zoals het gebruik van educatieve apps of groepsstudies.
 4. Creëer een positieve studieomgeving thuis.

Met een goede balans tussen rust en voorbereiding kunnen tieners met vernieuwde energie aan het nieuwe schooljaar beginnen

Studieproblemen liggen niet alleen maar bij het niet begrijpen van de leerstof, maar vaak ook bij de leermethodes die jongeren hanteren. Het is waardevol om eens samen terug te kijken naar het verloop van de schoolperiode. Reflecteren op o.a. het leergedrag, aanpak en de planning vergroot het inzicht en de motivatie voor het leren.

Voorbereiding

De voorbereiding voor een toets begint eigenlijk al bij het begin van de periode waarin deze toets plaatsvindt. Als je de leerstof voor de toets goed beheerst, is het een relatief kleine stap om de stof efficiënt in te plannen en te leren. Een goed voornemen zou kunnen zijn om na de vakantie een aantal lessen, vooral van moeilijke vakken, vooraf door te nemen.

Het is over het algemeen zeer waardevol als jongeren de lesstof voor de volgende dag alvast doornemen. In veel gevallen is al aangegeven wat er in elke les behandeld gaat worden. De volgende tip maakt vaak een wereld van verschil: zorg ervoor dat de lesstof ten minste één keer is doorgenomen

Een mindmap of samenvatten aan de hand van de Cornell Methode zorgt voor een helicopterview van de lesstof. Het overzicht kan de volgende dag mee naar de les en eventueel worden aangepast. Als de lesstof actief is behandeld gaat het sneller en beter naar het langetermijngeheugen.

https://www.youtube.com/watch?v=2taR5nWx4cA

Het ontdekken van leerstrategieën

Het gebruik van diverse leerstrategieën zorgt ervoor dat lesstof via verschillende paden het brein binnendringt, waardoor het efficiënter kan worden geleerd. De kern van het toepassen van leerstrategieën is niet alleen om informatie in het geheugen op te slaan, maar ook om het praktisch te maken om deze informatie later gemakkelijker op te roepen. De vakantie biedt een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met verschillende strategieën.

Een veelvoorkomende, maar niet effectieve leerstrategie is bijvoorbeeld het herhaaldelijk lezen en reciteren van de tekst en aantekeningen. Het nadeel van alleen het herlezen van tekst of woordjes is dat het brein de stof niet automatisch in het geheugen opslaat. Pas na herhaling (soms wel 200 keer) is de stof klaar om naar het langetermijngeheugen te gaan.

Het actief betrekken bij de lesstof en controleren of je deze echt begrijpt, maakt het gemakkelijker voor het geheugen om de informatie op te slaan. Op deze manier blijft de lesstof ongeveer twee dagen in het brein ‘plakken’. Een uitstekende leermethode is het omzetten van de lesstof of woordjes in beeld. De combinatie van taal- en visueel leren zorgt ervoor dat we optimaal profiteren van zowel de linker- als de rechterhersenhelft

Wist je dat het gebruik van diverse leerstrategieën kan helpen om de leerstof beter te onthouden? Het is verstandig om de toepassing van verschillende leerstrategieën in je planning op te nemen.

Herhalen, herhalen

Hermann Ebbinghaus’ onderzoek naar het geheugen heeft geleid tot de ontdekking van de “vergeetcurve”, die aangeeft hoe snel we informatie vergeten als we deze niet herhalen. Hier zijn enkele strategieën die je kunt toepassen om de impact van de vergeetcurve te verminderen:

 1. Herhaling met tussenpozen: Herhaal de lesstof regelmatig met tussenpozen. Dit kan betekenen dat je de informatie na 20 minuten, dan na een uur, vervolgens na een dag, en later na een week herhaalt. Door de herhaling op deze manier te plannen, kun je de informatie beter in het langetermijngeheugen verankeren.

 2. Actief herhalen: In plaats van passief naar de informatie te kijken, probeer actief de kernpunten opnieuw op te roepen. Dit kan door middel van zelftesten, flashcards, of het uitleggen van de stof aan iemand anders.

 3. Variatie in oefeningen: Varieer de manier waarop je de informatie herhaalt. Gebruik verschillende methoden, zoals schriftelijk samenvatten, mondeling uitleggen, visuele hulpmiddelen, en praktische toepassingen. 

 4. Gebruik van geheugensteuntjes: Maak gebruik van ezelsbruggetjes, associaties, en geheugensteuntjes om de informatie gemakkelijker te onthouden.

 5. Toepassen in de praktijk: Breng de lesstof actief in de praktijk. Los problemen op, pas concepten toe in echte situaties, en maak verbindingen tussen wat je leert en de wereld om je heen.

Door deze strategieën toe te passen, kun je de vergeetcurve overwinnen en de lesstof beter onthouden op lange termijn

https://www.youtube.com/watch?v=L6-WVhYCFC0&t=25

Herhalen kan je VERBETEREN DOOR JE LEERWERK IN BLOKKEN TE VERDELEN EN DEZE IN JE AGENDA TE PLANNEN. ALS JE DAGELIJKS EEN NIEUW BLOK STOF BEHANDELT EN HETGEEN WAT JE DE VOORGAANDE DAG HEBT GELEERD HERHAALT, WORDT JE STUDIEPROCES VEEL EFFECTIEVER.

Mindset

Het is inderdaad van groot belang hoe tieners hun gedachten richten op hun schoolprestaties en de interactie met docenten. Het aannemen van een positieve mindset kan een aanzienlijke invloed hebben op hun motivatie en leerresultaten. Hier zijn enkele suggesties om een positieve mindset te cultiveren:

 1. Neutrale kijk op docenten: Moedig tieners aan om docenten neutraal te benaderen. In plaats van negatieve aannames te maken, kunnen ze proberen elke docent als een kans te zien om iets nieuws te leren.

 2. Focus op het positieve: Help tieners om zich te richten op wat goed gaat en welke vooruitgang ze hebben geboekt. Het benadrukken van successen, hoe klein ook, kan de motivatie vergroten.

 3. Zelfreflectie: Moedig tieners aan om regelmatig zelfreflectie toe te passen. Dit kan hen helpen hun sterke punten te identificeren, aan hun zwakke punten te werken en doelen te stellen voor verbetering.

 4. Positieve omgeving: Creëer een positieve leeromgeving thuis en op school. Dit kan het zelfvertrouwen vergroten en een gevoel van veiligheid en steun bieden.

 5. Acceptatie van fouten: Benadruk dat fouten normaal zijn en een kans bieden om te leren. Het vermogen om met tegenslagen om te gaan en door te zetten, is essentieel voor motivatie.

 

Je bent wat je denkt: als je goed bent in negatief denken, kun je ook uitblinken in positief denken.

Hulp bij het leren

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het als ouder niet altijd eenvoudig is om je kind positief te begeleiden in zijn of haar leerproces. Het vergt soms aanzienlijke inspanning om geduldig te blijven, vooral wanneer je geconfronteerd wordt met de eenvoudige reacties zoals ‘ja’, ‘nee’, ‘duh’ en ‘boeit me niet!’. Aan de andere kant hoort dit wellicht ook een beetje bij het proces.

Vaak zie ik jongeren dag in dag uit worstelen, simpelweg omdat ze niet weten waar te beginnen. Hoewel ouders graag willen helpen, ontbreekt het hen soms aan de juiste aanpak. Communicatieproblemen spelen hierbij vaak een rol, waardoor begeleiding een negatieve lading kan krijgen.

Mijn rol is om jongeren te leren hoe ze effectief kunnen leren en plannen. Dit heeft echter pas zin als we precies begrijpen waar het leerproces stagneert. Tijdens sessies zoals WAM! en met behulp van de Leren Leren Methode ontdekken ze samen met mij waar en wanneer de leerproblemen zijn ontstaan

Mijn missie is om jongeren hun eigen obstakels laten overwinnen en ze trainen om de lesstof beter te onthouden of begrijpen met als resultaat betere schoolresultaten, meer zelfvertrouwen en een ontspannen schooltijd.

Ik hoop dat je iets aan mijn tips hebt gehad! Als je meer ondersteuning nodig hebt, dan is het misschien een goed idee om eens een leertraject zoals WAM! of LEREN LEREN te volgen. Want leren hoeft echt niet moeilijk te zijn!